Cîntic di sîrmîniţă

Liole-le dit sîrmîniţă,
Bate vimtu la purtiţă,
Anghil bun, lai anghil domn,
Intră-n casă şi-adu somn!

Nani, nu-ni te-aspare, nani
Că va-ţi da dada curbane,
Bair di flurii di guşe
Şi-un ghiurdan di lîndăruşe,

Şi-ună pade
Di livade,
Să-ni te-agioţ cu dada-mpade

Să-ni ţ-adună
Nuna-Lună
Şi-nunul-mare,
Soare, --
Steale ună cîte ună
Să-ni ţ-adar ciupare.

S-hină maia
S-bată gaia,
S-hina paplu
S-bată-araplu,
Şi-ună price
Licurice,
Cari doarme tu lilice.

Si-ni te-acaţă
Somnu-n braţă --
Tra s-ţ-alasă
Vis pri faţă,
S-ni-acreşti mare --
Puiliu di vreare,
Livindeaţă!