Un strop de noroc

Excelenţa voastră, doamnă despărţire,
Uite, stând alături frig ne e-n neştire.
O scrisoare-aparte, stai, n-o rupe-aşa!
N-am noroc în moarte. În iubire -- da!

Excelenţa voastră, doamnă-nstrăinare,
Doar un strop iubirea, arsă-mbrăţişare
Printre mreje sparte, stai şi nu chema,
N-am noroc în moarte. În iubire -- da!

Excelenţa voastră, doamnă reuşită,
Bună pentru unii, de ceilalţi hulită
Zece grame-n soarte, stai şi n-o chema,
N-am noroc în moarte. În iubire -- da!

Excelenţa voastră, doamnă biruinţă,
Cântul pân-la capăt nu e cu putinţă.
Păi mult deşart e pe sânge-a jura,
N-am noroc în moarte. În iubire -- da!