Suveranitate

Oare perla neagră din coroană
Nu-i zbârcita lacrimă ţărană,
Bulgăre de secetă şi foame
Cotilit din satele orfane?

Să le steie ocnelor imperii
Nod în gât în ziua destrămării -
Zbirii l-au călcat în hăinie,
Domnul l-a-nălţat în Ştefănie.

Spirite al nostru, îngere de pază,
Dă-ne nouă raza ce veghează-n toate,
Azima poporului şi-a Mântuitorului -
Suveranitatea!

Alte două semne sub coroană
Ocrotesc Moldova suverană:
Spada-n piatră, neclintită-i vatra,
Crucea-n ceruri ară adevăruri.

Că la Putna-i glasul idealului,
Înfrăţit cu buciumul Ardealului,
Basarabă inima românului
Freamătă-n dumbrăvile Cosminului.

Spirite al nostru, îngere de pază,
Dă-ne nouă raza ce veghează-n toate,
Azima poporului şi-a Mântuitorului -
Suveranitatea!

Sfaturi multe de le-or da străinii
Buluciţi la porţile Tighinei,
Să ne puie procurori şi oaste
Şi autonomiile sub coaste.

N-avem loc la sfaturile cui
Cu noroc amar ne ţin sătui -
Demnitatea-i pâinea învierii,
Una-i ţara, unu-i sfatul ţării.

Spirite al nostru, îngere de pază,
Dă-ne nouă raza ce veghează-n toate,
Azima poporului şi-a Mântuitorului -
Suveranitatea!